Resposta a l’enquesta per Junts per Sant Cugat

1.- Salut. Esteu d’acord que els serveis de salut pública, principalment especialistes i sobretot
pediatria 24 hores, entre d’altres, són inexistents. Caldria exigir una solució immediata?

SI
Sant Cugat fa molts anys que està pendent de diverses inversions i prestacions de serveis
d’altres administracions a la ciutat. Amb ja casi 100.000 habitants és inacceptable que no
tinguem jutjats, segona residència, hospital públic de referència i moltes altres coses com la
que plantegeu. Hem de dir prou i aconseguir junts la solució a aquestes mancances.

2.- Serveis. Sant Cugat, malgrat ser una ciutat com Girona, no té hospital públic, cal
desplaçar-se, no té jutjats, no té oficines de seguretat social, no té parc de bombers (si el té
compartit i precari ). Cal disposar d’aquests serveis?

SI
Ens remetem a la resposta al punt anterior

3.- Seguretat, els índexs d’actes delictius, s’han incrementat, la presència de policia
municipal és mínima fins a arribar l’absència de servei en un Nadal passat. Per una extensió i
població tan gran no caldria disposar de més efectius?

SI
A Sant Cugat el nombre de policies municipals és relativament baix, cal tenir en compte però
que comptem amb una comissaria de Mossos d’Esquadra (altres municipis no en tenen). Hem
de millorar el servei: incrementar la plantilla, reorganitzant-la i aplicant molta més tecnologia
(càmeres, sensòrica, etc.) per millorar les dades i també les percepcions de seguretat.

4.- Els impostos municipals són dels més elevats i a més tenim l’impost AMB cosa que els
nostres veïns de Rubí per exemple no el tenen. Els diners que es recuperen de l’AMB no
arriben a l’invertit per nosaltres. Cal suprimir aquest impost?

SI
Reduirem la pressió fiscal, farem més amb menys, ho hem fet en el passat i ho tornarem a fer.
Sobre el tribut metropolità, el govern anterior va presentar un recurs contenciós administratiu
contra l’aprovació del tribut metropolità que l’actual govern ERC, PSC i CUP va retirar. El vàrem
presentar perquè és un tribut que està mal fet. No volem fer demagògia barata com fa Cs i altres, els serveis públics gratuïts no existeixen, sempre tenen un cost que paga la ciutadania.
La qüestió és quina part i com ho fa. S’ha de fer bé, de manera justa, no com ara.

5.- Transports i comunicacions. Els serveis de Renfe estan sota mínims. Sant Cugat podria
estar connectada de Figueres fins a Tortosa sense haver d’anar a Barcelona. Creieu que
caldria lluitar per potenciar les línies de RENFE?

SI
Potenciarem el transport públic ampliant horaris (també a la nit), millorant interconnexions i
optimitzant rutes. Accelerarem els intercanviadors ferroviaris i exigirem el soterrament de
línies a tot el municipi. Desplegarem el pla per reduir l’impacte de l’AP7 en el progrés social, la
salut i el medi ambient.
Potenciar la R8 és essencial per millorar la mobilitat, la connectivitat i lluitar contra el canvi
climàtic. A més, la nostra connexió en transport públic amb l’aeroport és crítica per a la
captació d’empreses, ara no la tenim en condicions. L’acció de RENFE i ADIF, de l’Estat, en
definitiva, a Catalunya i a Sant Cugat és una VERGONYA! L’estació fa pena, el servei és pèssim, i
a sobre el transport de mercaderies perilloses pel municipi té costos enormes per a les veïnes i
veïns que haurien de pagar ells!

6.- La política d’arbrat de Sant Cugat no va acompanyada de la inversió en manteniment
(personal, poda, neteja, etc.) ni en reparació dels centenars de metres de voreres perilloses
malmeses pels arbres. Cal fer una actuació?

SI
I tant! Disposem fa molts anys d’un pla d’arbrat, cal fer-ne seguiment acurat i potenciar-lo.
De fet, cal tenir catalogats tots els elements del patrimoni públic (voreres, calçades, arbrat,
parcs, mobiliari públic, etc.) amb el seu pla d’amortització, manteniment i reposició, valorat
econòmicament i pressupostat. Just al contrari del que ha fet el Tripartit, que ni planifica, ni
pressuposta i només improvisa algunes accions a tocar de les eleccions. L’observatori
municipal reflecteix clarament la percepció de deteriorament de la ciutat, la pitjor de la
història.

7.- Mobilitat cada cop és més difícil circular pel municipi gràcies al fet que en els barris no es
troben la major part dels serveis, com bancs, comerços, policínics, i altres establiments, que
sols es troben en el centre. Cal canviar el model de barris?

SI
Sant Cugat està concebuda com a una ciutat multicèntrica, correctament. Molts barris sí
compten amb els serveis necessaris però queda feina per fer. El que sí cal canviar és el model de relació entre els barris i l’Ajuntament. Els consells de barri no aporten satisfacció, cal passar
de la «participació» a la veritable «descentralització», aportant capacitat de decisió, recursos i

capacitat operativa pròpia sobretot en el cas de La Floresta, Les Planes i Mira-sol.
Hem de promoure el dret a la mobilitat sostenible: potenciar la que es fa a peu (manteniment,
voreres!), en bici, en transport públic i també en vehicle provat, accelerant la descarbonització
i fent una aporta clara per la fluïdesa, el col·lapse contamina!
Tres grans propostes: 1) Gran aparcament soterrat públic a la zona del CAP La Mina per
facilitar l’accés al centre; 2) Facilitar accés directe als túnels venint des de Rubí; i 3) Convertir
l’E9 en la nostra “Ronda del Mig” per alliberar les rotondes de la Ctra. Rubí i Vallvidrera.

8.- ZBE, és obligatori pel nombre d’habitants, però queda una mica ridícul que els autobusos
i altres vehicles puguin circular contaminant i una persona que té com únic medi un vehicle
prohibit no ho pugui fer. I, per altra part, sols sigui el centre i barris com Mira-sol al costat
dels túnels o Vollpalleres amb l’AP7 entre altres estiguin respirant milers de tones de CO₂. A
més del centre, preocupen els nivells de CO₂ a la resta del municipi?

SI
Sí, perquè les dades de contaminació de l’aire venen sobretot l’AP7, factor que
incomprensiblement va quedar fora del Pla contra el Canvi Climàtic del Tripartit. Des de Junts
hem presentat propostes al respecte, les implementarem si rebem la confiança de la
ciutadania.
La ZBE és necessària, ja estava prevista, però s’ha de fer bé, tenint en compte les
particularitats i les necessitats dels tots els sectors, com ara el comerç.

9.- Creixement poblacional. Cal crear habitatges per persones vulnerables o pels joves, però
també cal assegurar que tots els serveis que necessitaran, estaran coberts, ara ens queixem
que tenim massa mancances, si incrementem la població tindrem més. És una mica
començar la casa per la teulada. No caldria millorar tots els punts anteriors, abans de
començar amb un altre barri?

SI
Des de Junts afirmem que hem de créixer només el mínim necessari. Controlarem el
creixement, no compactarem la ciutat i impedirem la construcció de gratacels.
Efectivament, el tripartit no ha assolit cap avenç en els equipaments pendents, cap ni un.
Projectes presentats i primeres pedres, això sí. A Sant Cugat ja només li queda una gran
expansió urbana, la de Ca n’Ametller. Ja podem estimar el sostre poblacional que tindrem i la
demanda d’habitatge, mobilitat, equipaments i serveis públics pensant en una ciutat acabada i
d’alt nivell. Per això farem o actualitzarem, segons el cas, el Pla Local d’Habitatge (ara només
tenim una llista de possibles promocions), el Pla de Mobilitat i el Pla d’Equipaments per
assegurar que donem resposta a totes les necessitats presents i futures. Donarem continuitat i

accelerarem les actuacions en marxa i posarem en marxa altres accions urgents, per exemple,
en matèria d’equipaments esportius.

10.- Equipaments. Sant Cugat malgrat tenir prop de 100.000 habitants no disposa de cap
indret tancat gran per celebrar diferents activitats culturals, associatives, esportives, etc. Fa
temps calia muntar unes carpes per una fira sobre el comerç local, per exemple. Creieu que
caldria disposar un lloc com aquest?

No
Renovarem el Pla d’Equipaments pensant ja en una ciutat acabada i garantint la correcta
dotació en tots els àmbits (esport, cultura, salut, etc.) i a tots els barris de la ciutat.
Disposar d’un nou gran espai tancat no és una prioritat. És una demanda que fa molts anys que
plana que mai ha rebut consens, no és una demanda clara. Els espais firals de Terrassa i
Sabadell són molt deficitaris. Addicionalment, si bé és cert que amb restriccions, disposem del
Teatre Auditori, La Unió, els pavellons esportius i altes equipaments que han permès
esdeveniments de certa grandària, i que sempre existeix l’opció de fer-los efímers com s’ha fet
en nombroses ocasions. Seria una inversió de rendibilitat social i econòmica molt dubtosa. La
ocurrència socialista de construir un estadi per entre 5.000 i 10.000 espectadors no té cap
sentit, el camp de futbol de Jaume Tubau no s’omple pràcticament mai. És oferir una solució
ineficient a un problema que no existeix.

Informació facilitada per:

Si t'ha agradat l'article comparteix a:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *