Resposta a l’enquesta per el Partit Popular de Sant Cugat

1.- Salut. Esteu d’acord que els serveis de salut pública, principalment especialistes i sobretot
pediatria 24 hores, entre d’altres, són inexistents. Caldria exigir una solució immediata?

Si
Avui dia manca servei de pediatria (per exemple) en una de les ciutats amb mes nens d’Espanya. El repte d’augment de població que tindrem en els anys vinents es important, i s’ha de posar mitjans ara, per no lamentar falta de serveis en el futur.

2.- Serveis. Sant Cugat, malgrat ser una ciutat com Girona, no té hospital públic, cal
desplaçar-se, no té jutjats, no té oficines de seguretat social, no té parc de bombers (si el té
compartit i precari ). Cal disposar d’aquests serveis?

SI
Sant Cugat és important i ho serà més en el futur, per això cal que es lluiti perque aquests serveis de Hospital, Jutjats, Seguretat Social, Bombers, etc tinguin seu a la ciutat.

3.- Seguretat, els índexs d’actes delictius, s’han incrementat, la presència de policia
municipal és mínima fins a arribar l’absència de servei en un Nadal passat. Per una extensió i
població tan gran no caldria disposar de més efectius?

SI
El nombre d’agents de Policia Local que tenim (prop de 90) es insuficient per garantir la Seguretat. La propia Generalitat te unes ratios recomenades que estan a prop dels 130 agents per una ciutat com Sant Cugat. Hem d’aconseguir baixar el nombre de delictes en el proper mandat.

4.- Els impostos municipals són dels més elevats i a més tenim l’impost AMB cosa que els
nostres veïns de Rubí per exemple no el tenen. Els diners que es recuperen de l’AMB no
arriben a l’invertit per nosaltres. Cal suprimir aquest impost?

Si
El Tribut Metropolità no respon a les inversions que la AMB fa a Sant Cugat, encara que la imposició del Tribut està fonamentada en l’existència d’aquestes inversions. A més, es injust que es cobri només a les persones que son titulars d’immobles.

5.- Transports i comunicacions. Els serveis de Renfe estan sota mínims. Sant Cugat podria
estar connectada de Figueres fins a Tortosa sense haver d’anar a Barcelona. Creieu que
caldria lluitar per potenciar les línies de RENFE?

SI
Les lineas estan conectades per cobrir les quatre provincies catalanes, però cal inversió en manteniment i millora per evitar interrupcions al servei.

6.- La política d’arbrat de Sant Cugat no va acompanyada de la inversió en manteniment
(personal, poda, neteja, etc.) ni en reparació dels centenars de metres de voreres perilloses
malmeses pels arbres. Cal fer una actuació?

SI
Es necessita un Pla de Xoc (amb fites a 2, 4, 6 i 8 anys) per l’arranjament de voreres i calçades en mal estat. Existeix un deficit importantissim en manteniment. També manca poda d’arbrat cada any i neteja de carrers, provocat excès de fullaraca a la tardor.

7.- Mobilitat cada cop és més difícil circular pel municipi gràcies al fet que en els barris no es
troben la major part dels serveis, com bancs, comerços, policínics, i altres establiments, que
sols es troben en el centre. Cal canviar el model de barris?

SI
El barris tenen un greuge comparatiu históric respecte al centre. A part de prestar mes atenció al manteniment dels barris, cal una lliberalització dels usos comercials als barris, perque el comerç floreixi de forma natural sense les limitacions existents actualment.

8.- ZBE, és obligatori pel nombre d’habitants, però queda una mica ridícul que els autobusos
i altres vehicles puguin circular contaminant i una persona que té com únic medi un vehicle
prohibit no ho pugui fer. I, per altra part, sols sigui el centre i barris com Mira-sol al costat
dels túnels o Vollpalleres amb l’AP7 entre altres estiguin respirant milers de tones de CO₂. A
més del centre, preocupen els nivells de CO₂ a la resta del municipi?

SI
Creiem que l’aplicació ZBE a Sant Cugat va molt mes enllà de les exigències legals, i que els partits que estan governant criminalitzen el vehicle privat per una questió ideològica, sense tenir en compte les necessitats de molts santcugatencs que el necessiten pel seu dia a dia.

9.- Creixement poblacional. Cal crear habitatges per persones vulnerables o pels joves, però
també cal assegurar que tots els serveis que necessitaran, estaran coberts, ara ens queixem
que tenim massa mancances, si incrementem la població tindrem més. És una mica
començar la casa per la teulada. No caldria millorar tots els punts anteriors, abans de
començar amb un altre barri?

SI
No es lògic planificar un nou barri de 4000 pisos tenint falta de manteniment a carrers i a infraestructures que tenim avui. El manteniment de l’actual parc d’habitatge públic de lloguer es deficient. ¿com mantindrem els nous 2500 pisos vpo programats? Impossible

10.- Equipaments. Sant Cugat malgrat tenir prop de 100.000 habitants no disposa de cap
indret tancat gran per celebrar diferents activitats culturals, associatives, esportives, etc. Fa
temps calia muntar unes carpes per una fira sobre el comerç local, per exemple. Creieu que
caldria disposar un lloc com aquest?

SI
Cal un gran pavelló d’esports amb capacitat per un minim de 3000 espectadors, però que sigui polivalent i serveixi per events culturals i ludics.

Informació facilitada per:

Si t'ha agradat l'article comparteix a:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *