33 milions d’euros a 31 projectes per la ciutat

Sant Cugat ja té el finançament preparat per començar l’execució de 31 grans projectes de ciutat que suposaran una inversió total de 33,3 milions d’euros. D’aquests 33,3 milions, l’Ajuntament n’aporta 12, i 21,3 provenen d’administracions supramunicipals: la Generalitat, la Diputació i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Font Cugat Media
Finançament provinent de la Generalitat:

 • Complex Esportiu Mira-sol (129.238,54 €)
 • Inversió al Monestir (90.000 €)
 • Millores transport urbà – AMTU (342.000€)
 • Escola La Mirada (5.207.772 €)

Finançament provinent de la Diputació:

 • Itinerari de vianants i bicicletes entre la Floresta i Valldoreix (893.132’18€) (cofinançada amb l’Ajuntament i EMD)
 • Complex esportiu Mira-sol (224.587’46€) (+2.676.543,49€)
 • Inversió al Monestir (150.000 €)
 • Conversió zona vianants c. Anselm Clavé (500.000 €)
 • Adequació camí escolar des del Pont del diari fins a l’escola la Floresta (450.000 €)

Finançament provinent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona:

 • Parc metropolità de Volpelleres (Fase 1 i 2: 1.080.000 €)
 • Reurbanització avinguda Cerdanyola (Fase 2: 1.100.000 €)
 • Reurbanització c. Emeterio Escudero a La Floresta (1.950.000 €)
 • Pont de Valldoreix camí de la Salut (63.000 €)
 • Arranjament local per les malalties neurològiques (330.000 €)
 • Estabilització i millora c. Sant Francesc d’Assís (250.000 €)
 • Espai gastronòmic Casal de Mira-sol (159.999 €)
 • Espai rítmica Zem Guinardera (262.110 €)
 • Rotonda av. Gràcia / Crist de Llaceres (335.000 €)
 • PAV Can Magí (Redacció de projecte) (700.000 €)
 • Estany de la Guinardera (Fase 2: 480.000 €)
 • Carril bici c/viladelprat i accés Institut Arnau Cadell (210.384 €)
 • Cobertes fotovoltaiques Escola Catalunya (169.913 €)
 • Cobertes fotovoltaiques PAV3 rb. Celler (366.556€)
 • Cobertes fotovoltaiques Ambiteca (279.630 €)
 • Cobertes fotovoltaiques Escola Collserola (235.601 €)
 • Millora i ordenació paisatgística av. Rius i Taulet (200.000 €)
 • Passera bicicletes i vianants Can Sant Joan (2.500.000 €)
 • Masia Can Ravella (redacció de projecte)
 • Antic Ajuntament pl. Barcelona (Redacció de projecte)
 • Masia Can Canyameres (Redacció de projecte)
 • Xalet Villa Montserrat av. Cerdanyola (Redacció de projecte)

Si t'ha agradat l'article comparteix a: